ROHP-PAZ

missió&instruments RO instruments

La càrrega de Radio Ocultacions consisteix en un receptor GNSS IGOR+, una antena de RO, pre-amplificadors i cables. Ha estat integrat a la plataforma PAZ per EADS/CASA Espacio.
Unitat de vol de l'IGOR+ de PAZ, i els pre-amplificadors per les antenes POD (muntats directament sobre el receptor) i les antenes de RO (que es muntaran propers a les antenes de radio ocultacions).
Unitat de vol de l'IGOR+ de PAZ, i els pre-amplificadors per les antenes POD (muntats directament sobre el receptor) i les antenes de RO (que es muntaran propers a les antenes de radio ocultacions).

Receptor IGOR

L'IGOR+ és un receptor GNSS hereu del Black Jack, un tipus de receptor GPS per ciències espacials que NASA/JPL va començar a desenvolupar al 1998. Es distingeix d'altres receptor GPS espacials per la seva capacitat de mesurar de forma precisa com els senyals GPS es distorsionen o endarrereixen al llarg del seu camí fins al receptor. Per explotar comercialment la tecnologia de RO del Black Jack, JPL va transferir-la a l'empresa de Tempe, Arizona, Broad Reach Engineering (BRE), que van fer algunes millores, tals com incloure un sistema de redundància i memòria internes addicionals. BRE va construir el receptor sota una llicència amb NASA/JPL per la tecnologia. Com a resultat d'aquesta llicència, BRE va comercialitzar un nou producte anomenat Receptor Integrat de Ocultacions GPS (IGOR, acrònim en anglès), basat en l'aparell de NASA Black Jack.

BRE fa dos versions d'IGOR per satèl·lits de baixa òrbita: com a receptor per determinació d'òrbita precisa (POD, acrònim en anglès) únicament, o com a receptor per a POD i radio ocultacions. La missió PAZ inicial havia pensat adquirir un IGOR+ POD. Gràcies al projecte ROHP-PAZ, l'IGOR+ ha estat completat amb les capacitats de radio ocultacions. Addicionalment, altres modificacions molt menors del firmware han estat també necessàries, per ajustar-se a l'experiment polarimètric. La modificació més rellevant és que els canals típicament dedicats a ocultacions descendent/ascendents ara estan dedicats a ocultacions descendents en exclusiva (i en les dues polaritzacions). Es tracta d'un receptor a dues freqüències, que segueix els senyals GPS L1 en codi C/A i P(Y), així com L2 P(Y). També disposa d'un disc d'estat sòlid que permet enregistrar dades addicionals en cas que hi hagi problemes amb l'enllaç telemètric de baixada a les estacions de Terra. Fins al moment s'han llançat en òrbita més de 25 receptors IGOR i Black Jack.

Unitat de vol de l'antena de radio ocultacions de doble polarització de PAZ. Es tracta d'una antena 'phase array' de 5 elements.
Unitat de vol de l'antena de radio ocultacions de doble polarització de PAZ. Es tracta d'una antena 'phase array' de 5 elements.

Antena de RO

No hi ha precedents de missions de RO polarimètriques. Així doncs, l'empresa Haigh Farr ha dissenyat l'antena ROHP-PAZ de RO polarimètriques basant-se en els dissenys d'antenes utilitzades en anteriors missions de RO, però extenent-ne les propietats a doble polarització, i posant cura especial en la puresa i aïllament de la polarització. Finalment és una antena "phase array" de 5 elements, amb dos ports lineals, V i H. El patró d'amplituds té un pic de >12.5 dB apuntant en la direcció del limb de la Terra, i una semi-amplada de feix de >45 graus en azimut. L'aïllament cross-polar té un valor màxim de 28 dB, i al llarg de 25/45 graus en semi-amplada de feix l'aïllament és millor que 25 dB per les polaritzacions V/H respectivament.