ROHP-PAZ

missió&instruments calendari

Data del llançament de PAZ: 22 de febrer de 2018
Primeres dades rebudes de radio-ocultacions GNSS polarimètriques: 10 de maig de 2018
Primera publicació de les dades de ràdio-ocultació polarimètrica de PAZ per a la caracterització de precipitació: 22 d'abril de 2020
1r workshop de radio-ocultacions GNSS polarimètriques de PAZ: 23 d'abril de 2020