ROHP-PAZ

ciència objectius

L'objectiu principal del projecte ROHP-PAZ és el de ser proveïdor de dades de Radio-Ocultacions (RO) útils per a ser assimilades en els models de predicció meteorològica, en temps quasi-real, i així contribuir a reduir l'error en la predicció del temps. Durant els anys esperats de vida de la missió PAZ, la quantitat total de dades de Radio-Ocultacions del Sistema Global de Navegació per Satèl.lit (GNSS, acrònim en anglès) es reduirà notablement, degut al desmantellament de la constel.lació COSMIC de NOAA, principal font actual de dades de RO. El projecte ROHP-PAZ haurà de contribuir omplir el buit de dades deixat per COSMIC, a l'espera que la nova constel.lació de Radio-Ocultacions de NOAA sigui operativa.

ROHP-PAZ també és una missió per provar un nou concepte de mesura. Es comprovaran les capacitats de les RO polarimètriques per detectar precipitació atmosfèrica intensa. Aquest objectiu secundari es pot dividir en una sèrie de sub-objectius:

  • - provar la capacitat de les RO polarimètriques com a sensor de pluja intensa i violenta
  • - caracteritzar els factors geofísics i instrumentals que afecten les mesures polarimètriques
  • - definir i implementar els algoritmes per extreure i separar la informació geofísica continguda en les mesures de RO polarimètriques
  • - adquirir, emmagatzemar, i distribuir la informació geofísica de precipitació, obtinguda amb ROHP-PAZ
  • - millorar el coneixement actual i el modelatge dels escenaris de precipitació intensa, gràcies a combinar les mesures perfectament coincidents dels perfils termodinàmics de RO amb la informació de pluja de les RO polarimètriques
El sistema ROHP-PAZ serà també capaç de donar informació de la ionosfera, fins a una altura mínima de 200 km. Si és necessari, ROHP-PAZ podrà escanejar fins per sota de 100 km d'altura, per detecció d'esporàdiques capes E ionosfèriques.